ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Үйлчилгээний стандартын сургалт

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДАД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТЫН БАГЦ

Сэдэв  Агуулга  Цаг 
1 Үйлчилгээ гэж юу вэ?  Үйлчилгээний үндсэн ухагдахуун мөн чанар юу болох, бидний ойлголтын зөрүү, үйлчилгээний үндсэн зорилгыг ойлгох  3
2 Хэрэглэгч гэж хэн бэ?  Хэрэглэгчийг бид хэн гэж ойлгодог үнэндээ хэрэглэгч гэж хэн болох, үүнд гардаг бидний алдаа, ойлголтын зөрүү  3
3 Аз жаргалтай ажилтан  Миний хандлага, миний үзэл бодол хийж буй ажилдаа хэрхэн хандсанаас ямар өөрчлөлт бий болдогийг ойлгох, хэрэгжүүлэх зарчим арга зүйг зааж өгөх  4
4 Аз жаргалтай менежер  Хийж буй ажлын зорилго, ойлголтын зөрүү намайг хэн болгодог вэ? Удирдах арга барил хүний арга эвийг олох гэдэг үнэндээ яг юу вэ? Яаж аз жаргалтай ажиллах вэ?  3
5 Байгууллагын соёл төлөвшил  Байгууллагын соёл төлөвшил яагаад чухал юм бэ? Миний амьдралын хамгийн чухал хоногууд хэрэггүй өнгөрөөгүй биз?  3
6 Хэцүү хэрэглэгч гэж хэн бэ?  Хэцүү хэрэглэгч яг үнэндээ хамгийн сайн багш байдаг. Хэцүү хэрэглэгчийн мөн чанар, шаардлага надад бидэнд юуг заадаг вэ?  3
7 Инээмсэглэлийн мөн чанар  Инээмсэглэл үнэгүй боловч хамгийн сайхан бэлэг мөн  2
8 Үйлчилгээний сахилга бат  Үйлчилгээний сахилга бат яагаад чухал вэ? би өөрийн дураар ажиллаж болохгүй юм уу?  3
9 Үйлчилгээний мэдрэмж  Сэтгэл зүй гэдэг эмзэг бөгөөд үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамжийг худалдаж авдаг.  3
10 Би манлайлагч  Манлайлагч гэж хэн бэ? Манлайлал хүний урд гардаг бүхнийг тэргүүлдэг хүнийг хэлдэг үү?  3
Нийт цаг  30