ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Бүтээгдэхүүн худалдан авах

"Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаанд ашиглах үлгэрчилсэн журмын эмхтгэл"-ном худалдаанд гарлаа.

Ажилтнууд тогтвортой ажиллахгүй ажлаас гараад байх юм гэсэн яриаг их сонсож байгаа байх энэ нь нэг талдаа ажилтны асуудал боловч нөгөө талд нь энэ шийдвэрийг гаргахад байгууллагын нөлөөлөл маш их байгаа, бүх зүйл нь тодорхой биш, ямар дүрэм журмаар ажиллах, хэзээ цалин нэмэх, хэзээ албан тушаал дэвших, хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлэх, ямар үзүүлэлтээр ажлын гүйцэтгэлийг нь хэмжих гээд бүх зүйл тодорхой биш байгууллагад хэн, юуг хүлээж тогтвортой, бүтээмжтэй ажиллах вэ? Байгууллагад үүсэж байгаа дээрх асуудлыг шийдэхэд гарын авлага болохуйц номыг Эйч Ар Консалтинг фирмээс эрхлэн гаргасан байна. Энэхүү  номонд ямар ч төрлийн байгууллагад ашиглаж болохуйц  дараах суурь 18 журмын үлгэрчилсэн загварыг багтаасан байна. Үүнд:

 1. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын үлгэрчилсэн загвар
 2. Хүний нөөцийн нэгжийн дотоод үйл ажиллагааны журмын үлгэрчилсэн загвар
 3. Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн  журмын үлгэрчилсэн загвар
 4. Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах, өөрчлөх журмын үлгэрчилсэн загвар
 5. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журмын үлгэрчилсэн загвар
 6. Хүний нөөцийн сургалт хөгжлийн журмын үлгэрчилсэн загвар
 7. Шинэ ажилтны дасан зохицох журмын үлгэрчилсэн загвар
 8. Цалин хөлсний журмын үлгэрчилсэн загвар
 9. Шагнал урамшууллын журмын үлгэрчилсэн загвар
 10. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журмын үлгэрчилсэн загвар
 11. Ахмад ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлэх тухай журмын үлгэрчилсэн загвар
 12. Эрдмийн зэрэг цол, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл  олгох тухай журмын үлгэрчилсэн  загвар
 13. Ажилласан жилийн нэмэгдэл олгох журмын үлгэрчилсэн загвар
 14. Ажилтнуудын  мэргэжлийн ур чадварын төвшин тогтоох журмын үлгэрчилсэн загвар
 15. Ажлын цаг ашиглалтын журмын үлгэрчилсэн загвар
 16. Байгууллагын ёс зүйн журмын үлгэрчилсэн загвар
 17. Байгууллагын нууцын тухай журмын үлгэрчилсэн загвар
 18. Хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг судлан шийдвэрлэх журмын үлгэрчилсэн загвар

Энэхүү ном нь Интерномын бүх салбараар борлуулагдаж байгаа бөгөөд мөн та хүргэлтээр авах бол дараах утсаар холбогдож болно.

Утас: 88085704, 94101170