ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Хөтөлбөрт сургалт

Тусгай хөтөлбөрт танхимын сургалт явуулах төлөвлөгөө

Хөтөлбөрийн нэр Сарууд Үргэлжлэх хугацаа Төлбөр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Сургагч багшийн хөтөлбөр   +     +     +     +   14 хоног          400,000
2 ХН-ийн мэргэжлийн англи хэлний онлайн курс     +     +     +     + 21 хоног          180,000
3 ХН-ийн багц сургалт   +   +     +     +     1 хоног          150,000
4 Мэргэшүүлэх сургалт     +     +     +     + 7 хоног          280,000
5 Жижиг дунд бизнесийн захирлуудын удирдах ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт       +       +     +   21 хоног       1,500,000
6 HR Private Coach хөтөлбөр + 15 хоног          500,000
                               
Байгууллагад зориулсан хөтөлбөр /Захиалгаар/                            
1 Залуу менежерүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр                         2 сар  
2 Шууд удирдлагуудад зориулсан ХНМ багц сургалт                         5 хоног