ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Бусдын түлхүүрээр өөрийн хаалгыг онгойлгохгүй.
Танай байгууллагад Хүний нөөцийн менежментийг нэвтрүүлэх, одоогийн байгаа нөхцөл байдлыг сайжруулах эсвэл тохирсон менежментийг тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага байгаа бол
"ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЭМХЭТГЭЛ" ном худалдаанд гарлаа.
"ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЭМХЭТГЭЛ" ном худалдаанд гарлаа
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРМЫН ЭМХТГЭЛ БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЭМХТГЭЛ НОМ ТУС ТУС ХУДАЛДААНД ГАРЛАА
Таны бизнест хөрөнгө оруулагчид бол ажиллагсад. Тэдргээрийг чадавхжуулах шаардлага байгаа бол
"Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаанд ашиглах үлгэрчилсэн журмын эмхтгэл" ном худалдаанд гарлаа.
Ур чадварыг өөртөө татна гэдэг бол танай байгууллагын зах зээлийн нэр хүнд, байр сууринаас маш их шалтгаалдаг зүйл. Иймээс зөвхөн танай байгууллагад тохирох ур чадварыг олохыг хүсвэл
АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ЭМХЭТГЭЛ НОМ ХУДАЛДААНД ГАРЛАА
Утас: 88085704, 94101170
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН МЭРГЭЖЛИЙН НОМНУУД
Утас: 88085704, 94101170
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖЛИЙН НОМНУУД 50 ХУВЬ ХЯМДАРЛАА.
#Хүний нөөцийн менежментийн үлгэрчилсэн 18 журмыг багтаасан "ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРМЫН ЭМХЭТГЭЛ", #Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан шинэчилсэн найруулсан хөдөлмөрийн тухай хууль болон хөдөлмөрлөх үйл ажиллагааг зохицуулсан 13 хууль, түүнийг дагасан Засгийн газрын 15 тогтоол шийдвэр, холбогдох 8 журмыг багтаасан "ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЭМХЭТГЭЛ", #АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ЭМХЭТГЭЛ нийт 15 салбарын түлхүүр 10-20 ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар 1,2-р боть, Үнийн мэдээлэл 1. Журмын эмхэтгэл 39,500 төгрөг 2.Хөдөлмөрийн харилцаа 19,900 төгрөг 3.Ажлын байрны тодорхойлолтын эмхэтгэл (1) боть 44,500 төгрөг 4.Ажлын байрны тодорхойлолтын эмхэтгэл (2) боть 44,500 төгрөг Ном захиалахыг хүсвэл доорх утсаар холбогдоно уу. Утас: 88085704, 94101170, 94101180
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ШИРЭЭНИЙ НОМ
УТАС: 88085704, 94101180
Энэ сарын
ОНЦЛОХ Хүний нөөцийн журмын эмхтгэл болон хөдөлмөрийн харилцааны эмхтгэл ном тус тус худалдаанд гарлаа
"Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаанд ашиглах үлгэрчилсэн журмын эмхтгэл"-ном болон "Хөдөлмөрийн харилцааны эмхтгэл" ном тус тус худалдаанд гарлаа. Утас: 88085704, 94101170
Дэлгэрэнгүй

БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?

Бид “ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ” үндсэн зорилгын хүрээд бизнесийн болон төрийн байгууллагуудад дараах үндсэн үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна.  Үүнд:

 • Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Хүний нөөцийн аутсорсингийн үйлчилгээ
 • Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын үйлчилгээ
 • Сургалт, хөгжлийн үйлчилгээ
  • Удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт
  • Хэлтсийн дарга нарын менежментийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт
  • Ажилнуудыг ерөнхий ур чадварыг өсгөх сургалт
  • Хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт
  • Борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалт
 • Судалгааны үйлчилгээ
  • Цалингийн судалгаа
  • Байгууллагын соёлын судалгаа
  • Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа

 

Дэлгэрэнгүй
97Харилцагч байгууллага
298Байгууллагад өгсөн сургалт
1208Танхимын сургалтад хамрагдсан суралцагсад
67Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн байгууллага
58Аутсорсинг үйлчилгээ үзүүлсэн байгууллага
39Байгууллагын судалгаа хийлгэсэн
Хамтрагч байгууллагууд