ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Нийт ажилтнуудад зориулсан сургалт

АЖИЛТНУУДАД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТЫН БАГЦ

1. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

     Компанийн хөгжил, ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварт soft skills-ийн гүйцэтгэх үүрэг жил ирэх тутам нэмэгдэж байгааг судлаачид болон томоохон компанийн удирдлагууд онцолж байна. Өнөө үед шинжлэх ухаан, техникийн хөгжил өндөр хурдтай явагдсанаар бидний амьдарч буй хорвоо ертөнц нүдэн дээр маань өөрчлөгдөж байна.

Үүнийг дагаад нийгэм эдийн засгийн хөгжил ч мөн хурдассан өнөө цаг үед энэ бүх өөрчлөлтийг гүйцэхийн тулд мэргэжлийн ур чадвараа байнга сайжруулж, тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд өөрийн мэдлэг, мэргэшил, чадвараа зөв ашиглаж, хөдөлмөрийн зах зээлд бусадтай өрсөлдөхүйц мэргэжилтэн болох хэрэгтэй. 

Ажлын ертөнцөд ур чадвар гэдэг бол бараа,үйлчилгээ, мөнгөтэй адил юм. Та хэр их ур чадвартай байна, тэр хэрээр үнэ цэнэтэй ажилтан байна гэсэн үг бөгөөд илүү их боломжит ажил олгогчдын анхаарлыг татна гэсэн үг. Тэр хэрээр илүү их мөнгө олох чадвартай болж, хүсэн хүлээж байсан ажилдаа орно гэсэн үг. Харамсалтай нь, олон ажилтнууд тусгай ур чадвар туршлага дутмаг байх нь бий. Жишээ нь, кодчилогч олон төрлийн программын хэлийг суралцах хэрэгтэй байж магадгүй. Олон төрлийн программын хэлийг сурснаар таныг илүү онцгой албан тушаалд очих боломжийг олгож болгох ч ерөнхий ур чадвар ч бас маш чухал.

2. СУРГАЛТЫН БҮТЭЦ

 Сургалтын сэдэв бүр нь дараах гурван бүтэцтэйгээр боловсруулагдсан бөгөөд захиалагч өөрийн байгууллагын онцлог, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварын төвшин, сургалтын сэдвийн агуулгаас шалтгаалан сургалтын бүтцийг сонгох боломжтой болно.

Сэдвийн хүрээний онолын эзлэх хувь

Сэдвийн хүрээний суралцагчдын оролцооны эзлэх хувь

1

50% (тухайн сэдвийн хүрээнд онолын гарч ирсэн шинэ ойлголтууд)

50% (багийн ажиллагаа, кейс, бүлгээр даалгавар гүйцэтгэх, дүрд тоглох гэм мэт)

 

2

80% (тухайн сэдвийн хүрээнд онолын гарч ирсэн шинэ ойлголтууд)

20% (багийн ажиллагаа, кейс, бүлгээр даалгавар гүйцэтгэх, дүрд тоглох гэм мэт)

 

3

20% (тухайн сэдвийн хүрээнд онолын гарч ирсэн шинэ ойлголтууд)

80% (багийн ажиллагаа, кейс, бүлгээр даалгавар гүйцэтгэх, дүрд тоглох гэм мэт)

3.СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ХЭЛНИЙ СОНГОЛТ

Сургалтын сэдэв бүр нь дараах хоёр хэл дээр явагдах боломжтой болно. Үүнд:

 1. Монгол хэл
 2. Англи хэл

4.СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Сургалтууд дараах хэлбэрээр зохион байгуулагдаж болно.

 1. Танхимын /Тодорхой зааланд сууж хамрагдах оролцоонд тулгуурласан сургалтын хувьд  суралцагчдын дээд тооны хязгаар 25 байна/
 2. Онлайн /ZOOM программыг ашиглан зохион байгуулна/
 3. Хосолсон /ZOOM болон танхимын хэлбэрийг хослуулан ашиглах/

5.СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МОДУЛЬ

“Нийт ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр” нь дараах үндсэн модултай байна.

 1. Сэтгэл зүйд суурьтай сургалтын модуль
 2. Ерөнхий ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын модуль

6.СУРГАЛТЫН ЦАГ

Сургалтын сэдэв бүрийн үргэлжлэх хугацаа 2 цагаас 5 цагийн хооронд байх бөгөөд захиалагч цагаа өөрөө сонгоно.

СЭТГЭЛ ЗҮЙ СУУРЬТАЙ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Сэдэв

                          Агуулга

             Цаг

 

 

1

 

 

Бүтээлч сэтгэхүй

 

 • Бүтээлч сэтгэлгээ ба түүний ач холбогдол
 • Бүтээлч сэтгэхүй ба тархины үйл ажиллагаа
 • Бүтээлч сэтгэлгээнд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд
 • Бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх арга зүй

              2 цаг 

 

2

 

Үйлдэл ярьдаг- биеийн хэлэмжээр танихуй

 

 • Биеийн хэлэмж ба түүний ач холбогдол
 • Биеийн хэлэмжээр бусдыг таних арга зүй
 • Өөрийн биеийн хэлэмжээр бусдад эерэг нөлөөлөл үзүүлэхүй

              2 цаг 

 

 

3

 

Сэтгэл хөдлөлөө ухаалгаар удирдах нь /Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан/

 

 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан түүний ач холбогдол
 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан түүнд хамаарах чадварууд
 • Сэтгэл хөдлөл болон түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
 • Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааныг хөгжүүлэх арга зүй

 

            2 цаг 

 

 

4.

 

 

Стресс менежмент

 

 • Стрессийн хор уршиг, түүнийг үүсгэж буй хүчин зүйл
 • Стресс гэж юу вэ? түүний төрлүүд
 • Стрессийн шинж тэмдгүүд
 • Стрессийг хэрхэн удирдах вэ?

 

              2 цаг 

 

 

 

5

 

 

 

Хандлагын хүч

 

 • Хандлага  түүний ач холбогдол
 • Сөрөг хандлагын хор нөлөө
 • Эерэг хандлагын ид шид
 • Хандлага ба ажлын бүтээмж /ажилдаа хандах, байгууллага-д хандах хандлага/
 • Хандлага ба хамт олны уур амьсгал
 • Хандлагыг өөрчлөх үйл явц
 • Хандлагаар өөрчлөгдөх болон эс өөрчлөгдөх хүчин зүйлүүд
 • Хандлагыг бүрдүүлэгч хүчин зүйлүүд

               2 цаг 

 

ЕРӨНХИЙ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

Сэдэв

                    Агуулга

       Цаг 

 

 

1

 

 

Сэтгэлтэй ажилтан

 

 • Сэтгэлтэй ажилтан гэж хэн бэ?
 • Сэтгэлтэй ажилтны үндсэн шинж тэмдэг, түүнийг илрүүлэх арга зүй
 • Сэтгэлтэй ажилтан ба байгууллагын бүтээмж
 • Сэтгэлтэй ажилтан ба хамт олны уур амьсгал
 • Сэтгэлтэй ажилтан бий болгох арга зүй

 

             2 цаг 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Харилцааны менежмент

 

 • Харилцааны менежментийн талаарх үндсэн ойлголт
 • Амжилттай харилцаа үүсгэх арга техник
 • Харилцаанд гардаг нийтлэг бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга барил
 • Харилцаа ба биеийн хэлэмж
 • Идэвхтэй сонсогч болох нь
 • Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар ба ажлын амжилт
 • Байгууллага дахь албан харилцаааны хэм хэмжээ
 • Амжилттай гэрээ хэлэлцээр хийх арга зүй
 • Ятгах техник
 • Үгийн сонголт ба харилцааны үр дүн
 •  

 

              2 цаг 

 

 

 

 

3

 

 

 

Багийн өндөр гүйцэтгэлтэй гишүүн байх нь

 

 • Баг ба бүлгийн ялгаа
 • Багийн мөн чанар ба давуу тал
 • Өндөр гүйцэтгэлтэй багийн шинж чанар
 • Өндөр гүйцэтгэлтэй гишүүн болох нь
 • Багт оруулах хувь нэмрээ ухаарах нь
 • Багийн бусад гишүүддээ санаа тавих нь
 • Бусдыг хувийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь
 • Багийн  амжилтад сөргөөр нөлөөлдөг хувь хүний зан чанарууд

 

 

            2 цаг 

 

 

 

 

 

4

 

 

Цагийн менежмент буюу ажил амьдралын тэнцвэр

 

 • Цагийн менежмент ба түүний ач холбогдол
 • Цагийн менежмент ба ажил амьдралын зохистой харьцаа
 • Цагийн менежмент ба стресс
 • Ажил амьдралын зөв зохион байгуулах үндсэн арга зүй
 • Цагийн менежментийн үндсэн дүрмүүд
 • Цагийн менежментийг хэрэгжүүлэх  шалгарсан зөвлөмжүүд

 

 

              2 цаг 

 

 

5

 

 

Ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

 

 • Ажлын бүтээмж ба таны үнэ цэнэ
 • Ажлын бүтээмж ба эрүүл мэнд /Сэтгэл зүйн болон биеийн/
 • Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үндсэн хэрэгцээ
 • Ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх үндсэн арга техник

 

            2 цаг 

 

 

6

 

 

Ажилтан бүр манлайлагч

 

 • Манлайлагч төрдөг үү? Бий болдог уу?
 • Манлайлагчийн үндсэн ур чадвар
 • Манлайлагч байхын ач холбогдол
 • Манлайлагчийн үндсэн ур чадварыг  өөртөө бий болгох нь

            2 цаг 

 

 

7

 

Байгууллага дахь зөрчлийг шийдвэрлэх нь

 

 • Байгуулага дахь зөрчлийг илрүүлэх, оношлох арга зүй
 • Зөрчил түүний шалтгаан ба эх үүсвэр
 • Зөрчлийн эерэг ба сөрөг тал
 • Зөрчлийг шийдвэрлэх аргууд

 

                2 цаг 

 

 

8

 

 

Байгууллага дахь албан харилцааны  ёс зүй

 

 • Байгууллагын хүн гэж хэн бэ?
 • Ажил хэрэгч чанар, ажлын байранд бүрдүүлэх гадаад төрх
 • Ажлын байранд бусдад таатайгаар биеэ авч явах нь
 • Албан харилцааны маркетинг
 • И-мейл бичих арга техник
 • Нууц хадгалах, хариуцлага хүлээх чадвар

              2 цаг 

 

 

9

 

 

Байгууллагын болон мэргэжлийн ёс зүй

 

 • Ёс зүй гэж юу вэ?
 • Байгууллагын ёс зүйн хэм хэмжээ
 • Ёс зүй ба ёс суртахуун
 • Мэргэжлийн ёс зүй ба түүний ач холбогдол
 • Байгууллагын ёс зүйн хэм хэмжээг бүрдүүлэгч хүчин зүйл
 • Мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг бүрдүүлэгч нийтлэг хүчин зүйл

 

             2 цаг 

 

 

 

10

 

 

 

Албан бичиг боловсруулалт

 

 • Албан бичиг боловсруулалт түүний ач холбогдол
 • Байгууллагын ажилтны албан бичиг боловсруулах чадвар ба ажлын амжилт
 • Албан бичиг боловсруулахад тавигдах үндсэн стандарт
 • Албан бичгийн найруулга зүй ба үг сонголт
 • Баримт бичгийн бүрдлүүд
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар
 • Албан бичгийн дугаарлалт

 

           2 цаг 

 

 

11

 

 

Стресс менежмент

 • Стрессийн хор уршиг, түүнийг үүсгэж буй хүчин зүйл
 • Стресс гэж юу вэ? түүний төрлүүд
 • Стрессийн шинж тэмдгүүд
 • Стрессийг хэрхэн удирдах вэ?

 

           2 цаг 

 

 

12

 

Илтгэх болон өөрийгөө илэрхийлэх ур чадварын сургалт

 • Илтгэх болон өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар түүний ач холбогдол
 • Нүүр хагарах буюу сандрал дарах, бие халаах аргууд
 • Амжилттай илтгэлийн суурь техникүүд

 

              2 цаг 

 

 

13

 

Асуудал шийдвэрлэх чадвар

 

 • Асуудал шийдвэрлэх чадвар түүний ач холбогдол
 • Асуудал ба түүнд дүн шинжилгээ хийх нь
 • Асуудал шийдвэрлэх алхмууд
 • Асуудал шийдвэрлэх арга зүй

 

             2 цаг