ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Хувь хүний хөгжүүлэлтийн зөвлөх үйлчилгээ

Хувь хүний ажил мэргэжлийн талбарт амжилт гаргаж албан тушаал ахих боломжийн 85%-ийг хүний дотоод ур чадвар бүрдүүлж байна. Та өөрийн нөөц бололцоо, амжилт гаргах талбараа мэдэх үү? Хэрвээ үгүй бол бид танд тусалж чадна.

ХУВЬ ХҮНИЙ ДОТООД УР ЧАДВАРЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

Таны ажиллахыг хүсэж буй ажил мэргэжил, хөгжүүлэхийг хүсэж буй ур чадварын одоогийн төвшинг үнэлж тогтооно.

КАРЬЕРИЙН БОЛОН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ

Таны одоогийн ур чадварууд, давуу болон сул талыг тодорхойлсноор цаашид хэрхэн сайжруулах, хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх замаар хамтдаа боловсруулна.

ДОТООД УР ЧАДВАРЫН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Хувь хүний хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд үндэслэн хэрхэн дадал болгох зөвлөгөөг өгөхөөс гадна таны ур чадвар, өсөж хөгжихийг хүссэн талбаруудад хүсвэл дасгалжуулалтыг хийнэ.