ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Судалгаа, шинжилгээ

Судалгаа, шинжилгээ

Судалгаа шинжилгээний тусламжтайгаар харилцагч байгууллага өөрийн тулгамдаж буй асуудлыг илэрүүлэх, түүнийг шийдвэрлэхэд бид туслах бөгөөд дараах судалгаануудыг  захиалгаар хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд:

  • Цалингийн судалгаа
  • Байгууллагын соёлын судалгаа
  • Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа
  • Түлхүүр ажилтны судалгаа