ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Шинэ хүний нөөцийн сургалт

ШИНЭ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

Давтамжийн цаг: Даваа, Лхагва гараг бүр 18:30 цаг;

Зорилго: Хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийг системтэйгээр бодит кейс дээр тулгуурлан эзэмшүүлэх

Онцлог: Шинэхэн хүний нөөцийн ажилтнуудыг байгууллагын өмнөөс чиглүүлэх хөтөлбөр нь шууд удирдлагын цаг завыг хэмнэхээс гадна худан хугацаанд ажил мэргэжилдээ дасан зохицож цаашид системтэйгээр өсөж хөгжихөд нь бат бэх суурийг тавьж чадна

Багц сургалтын төлбөр: 250.000₮

Үргэлжлэх хугацаа: 45 хоног

Нэг удаагийн үргэлжлэх хугацаа: академик 2 цаг

Танхимын дүүргэлт: 5

 

Хөтөлбөрийн нэр  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Хүний нөөцийн менежментийн байгууллагад оруулах хувь нэмэр 2019-02-11   2019-04-22 2019-05-27   2019-07-22 2019-08-26 2019-09-30   2019-11-04  
2 Ажлын байрны тодорхойлолтыг хууль эрх зүйд нийцүүлэн боловсруулах арга зүй
3 Хүний нөөцийн маркетинг ба бүрдүүлэлт
4 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт
5 Хүний нөөцийн сургалтын үйл ажиллагаа
6 Хөдөлмөрийн харилцаанд гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс, ээлжийн амралт, сахилгын шийтгэлийн тухай зохицуулалт
7 Хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгох, цуцлах үндэслэлийн мөн чанар
8 Албан бичиг хөтлөлт
9 Ажилтны идэвхижүүлэлт
10 Төлөвлөгөө, тайлан гаргах арга зүй
  Нийт