ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Маргаашийн ажилтан

Маргаашийн ажилтан

Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж их, дээд сургуулийн төгсөгч оюутнуудад “Маргаашийн ажилтан” сэдвийн хүрээнд ажлын байранд гарахад анхаарах асуудал, мэдвэл зохих агууллагыг багтаасан  үнэ төлбөргүй 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү сургалтын авах хүсэлтэй их, дээд сургуулийн хүсэлтийн бид хүлээн авч хамтран ажиллахад бэлэн байна.
 

“Маргаашийн ажилтан” сэдэвт сургалтын ерөнхий хөтөлбөр

  • Байгууллагад ажиллахад анхаарах асуудал
  • Харилцаанаас үүдэлтэй зөрчил түүнийг шийдвэрлэх нь
  • Ажлын ярилцлагад амжилттай орох нь
  • Өөрийн намтарыг оновчтой бичих нь
  • Маргаашийн ажмжилт надаас