ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94101170, 94101180     info@hrconsulting.mn
Сургалтанд бүртгүүлэх
Сургалтын сэдэв:
Суух цагаа сонгох:
Овог:
Нэр:
Байгууллага:
Хэлтэс:
Албан тушаал:
Төвшин:
Утас:
И-мэйл :
Сургалтаас хүлээж буй үр дүн: