ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94090983     info@hrconsulting.mn

HR TALK SHOW

Зорилго

Монгол улсын Хүний нөөцийн менежментийн орчин үеийн чиг хандлагыг олон улсын чиг хандлага руу чиглүүлэхэд гаргаж буй алдаа дутагдалыг хэрхэн ашигтайгаар эргүүлж болох санаа сэдлийг төрүүлэх зорилготой болно.

 

Зохион байгуулагдах давтамж

Сар тутамд

 

Сэдэв:

 1. Хүний нөөцийн менежмент
 2. Сургах, суралцах үйл ажиллагаа
 3. Сонгон шалгаруулалт
 4. Дасан зохицох
 5. Ур чадвар
 6. Гүйцэтгэл
 7. ........завсарлана.......
 8. Цалин хөлс
 9. Залгамж халаа
 10. Сургалтын хэрэгцээ
 11. Хүний нөөцийн төлөвлөлт
 12. Хүний нөөцийн тайлан, төлөвлөгөө

 

Хамрах хүрээ

Нийт хүний нөөцийн менежерүүд

 

Тавигдах шаардлага

 1. Хүний нөөцийн менежерээр ажиллаж байгаа
 2. Эйч Ар клубын гишүүн байх

 

Зохион байгуулагдах газар

Сант-Асар төвийн 2 давхарт

 

Хамтран зохион байгуулагч

 “ UB Comedy”

 

Бүртгэлийн хураамж:

5000 төгрөг

 

Сургалтын сэдэв

Хуваарь

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Хүний нөөцийн менежмент

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Сургах, суралцах үйл ажиллагаа

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Сонгон шалгаруулалт

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Дасан зохицох

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ур чадвар

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

6.

Гүйцэтгэл

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

7.

Цалин хөлс

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

8.

Залгамж халаа

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

9.

Сургалтын хэрэгцээ

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

10.

Хүний нөөцийн төлөвлөлт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

11.

Хүний нөөцийн тайлан, төлөвлөгөө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+