ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94090983     info@hrconsulting.mn
Нийт ажилтнуудад зориулсан сургалт

АЖИЛТНУУДАД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТЫН БАГЦ

Сургалтын сэдэв Цаг
ЗӨВ ХАНДЛАГАТАЙ АЖИЛТАН
1 1 Хандлага гэж юу, яагаад хандлага чухал гэж  2
2 2 Хандлагын өөрчлөх үйл явц 2
3 3 Сөрөг хандлагыг өөрчилхүй  2
4 4 Ажилтны хандлага ба ажилтны бүтээмж 2
5 5 Та ямар хандлага, зан чанартай хүн бэ? 2
6 6 Байгууллагад хандах хандлага  2
7 7 Хамт олондоо хандах хандлага  2
8 8 Хандлага ба байгууллагын соёл  2
Нийт цаг  16
ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖМЕНТ
9 1 Харилцааны менежментийн мөн чанар, түүнийг хэрэгжүүлэхүй  2
10 2 Амжилттай харилцаа үүсгэх арга техник  2
11 3 Харилцаанд гардаг бэрхшээл түүнийг даван туулах нь  2
12 4 Харилцааны зөрчлийг шийдвэрлэх арга зам  2
13 5 Харилцаа ба биеийн хэлэмж 2
14 6 Сонсох ур чадвар  2
15 7 Ярих ур чадвах  2
16 8 Харилцаанд гардаг нийтлэг алдаа 2
17 9 Байгууллага дахь албан харилцаа 2
18 10 Албан емэйл бичих нь 2
19 11 Харилцааны ур чадвараа дээшлүүлэх нь  2
Нийт цаг  22
БАГИЙН МЕНЕЖМЕНТ
20 1 Баг, бүлгийн ялгаатай бол ижил талууд  2
21 2 Багийн гишүүн байх нь  2
22 3 Бусдын давуу талыг  хүлээн зөвшөөрөхгүй  2
23 4 Багаар ажиллаын давуу тал  2
24 5 Багт байх ёсгүй зан чанар 2
Цаг  10
ЦАГИЙН  МЕНЕЖМЕНТ
25 1 Цагийн менежмент гэж юу вэ? 2
26 2 ​Цагийн менежментийн тухай алтан дүрмүүд 2
27 3 Цагийн менежмент ба стресс 2
28 4 Хувийн зохион байгуулалт ба цагийн менежмент  2
29 5 Цагийн менежментийн 20 чухал зөвлөгөө  2
Цаг  10
ӨӨРИЙМСӨГ АЖИЛТАН 
30 1 Өөриймсөг ажилтан бий болгох нь  2
31 2 Өөрөмсөг ажилтны давуу тал 2
32 3 Өөрөмсөг ажилтны ажлын бүтээмж  2
Цаг  6
АЖИЛ АМЬДРАЛЫН БЛАНС
33 1 Ажлын бүтээмж  2
34 2 Гэр бүлдээ зарцуулах цаг хугацаа 2
35 3 Амьдралын бусад зүйлстэй танилцах цаг  2
Цаг  6
БҮТЭЭМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТ 
36 1 Бүтээмжийн менежментинй тухай ойлголт  2
37 2 Бүтээмж дээшлүүлэх арга замууд 2
38 3 5с аргыг хэрэгжүүлэх замаар ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь  2
39 4 Кайзенг хэрэгжүүлэх замаар ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь  2
40 5 Чанар дугуйланг бий болгох замаар ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь  2
Цаг  10
ӨӨРИЙГӨӨ НЭЭХҮЙ 
41 1 Өөрийгөө танин мэдэхүй  2
42 2 Өөрийн сул болон давуу талыг тодорхойлох  2
43 3 Өөрийгөө хөгжүүлэхүй  2
Цаг  6
ХУВЬ ХҮНИЙ МАНЛАЙЛАЛ 
44 1 Манлайлал ба түүний мөн чанар  2
45 2 Манлайлан ажиллахуй  2
Цаг  4
Нийт цаг  90