ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ             88085704, 95959514, 94090983     info@hrconsulting.mn
Удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН БАГЦ

 

Сургалтын сэдэв Цаг Сургалтын ерөнхий агуулга
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УДИРДАХУЙ
1 1 Өөрчлөлтийн менежмент  гэж юу бэ? 2 Удирдагч хүнд өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал зах зээлийн өөрчлөлттэй хурдан зохицож, шинэ үе болон ахмад үеийн ажилтнуудыг удирдан ажиллахын зэрэгцээ бага нөөцөөр илүү үр дүнд хүрэх шаардлага гарцаагүй тулгарч байна. Бид алхам тутамдаа зах зээлийн хүнд сорилт өөрчлөлтүүдтэй тулгарч байгаа билээ.Бид алхам тутамдаа зах зээлийн хүнд сорилт өөрчлөлтүүдтэй тулгарч байгаа билээ.
Хамтын ажиллагаа, ажилтнуудын санал санаачилга, тогтвортой байдал, шийдвэр сайжирснаар байгууллага илүү үр дүнтэй, илүү хурдан хувьсан өөрчлөгдөн зохицон ажиллах чадвартай болдог. Энэ сургалтаар та өөрчлөлтийн менежментийг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар суралцах болно.
2 2 Өөрчлөлтийн төрлүүд  2
3 3 Өөрчлөлтөнд бэлэн үү? 2
4 4 Өөрчлөлт хийх 7 алхам  2
5 5 Өөрчлөлтийн менежмент хийх үндсэн шалтгаанууд  2
6 6 Өөрчлөлтийн үйл явцыг удирдах нь  2
7 7 Байгууллага өөрчлөгдөхийн тулд хувь хүн өөрчлөгдөх шаардлагатай 2
8 8 Өөрчлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйлс 2
9 9 Өөрчлөлтийн дараа биднийг юу хүлээж байна вэ? 2
Цаг  18  
МАНЛАЙЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 
10 1 Байгууллага түүний мөн чанар, зорилго, алсын хараа  2 Эдүгээ хүн төрөлхтөн хөгжил дэвшлийн цоо шинэ эрин үед шилжин орж байна. Мэдлэг оюуны үнэ цэнэ улам бүр нэмэгдэн, хөгжлийн тулгуур хүний хүчин зүйлд шилжих үйл явц эрчимтэй өрнөж байна. Бид Лидер болох тухай их ярьдаг ч хүрдэг нь цөөхөн. Лидер хүн гэж хэн бэ? Ямар шинжтэй вэ? Менежер, Манлайлагчийн ялгаа юу вэ? Сургалт нь Монголын өрсөлдөөнт зах зээлд Манлайлагчийн ур чадвар болон орчиндоо эерэг өөрчлөлтийг хийх аргачлалыг эзэмших
11 2 Манлайллын хэв маягууд ба чиг хандлага  2
12 3 Манлайллаар ажилтнуудыг идэвхжүүлэх  2
13 4 Хувь хүний манлайлал 2
14 5 Коучинг хийх арга зүй  2
15 6 Манлайлалд шаардлагатай харилцааны чадвар  2
16 7 Албан ба албан бус манлайлагчийн ялгаа 2
Цаг  14  
БАГИЙН МЕНЕЖМЕНТ
17 1 Баг, бүлгийн ялгаатай бол ижил талууд  2 Хувь хүн дангаар ажиллахаас илүү багаар ажиллах нь илүү үр дүнтэй, үнэ цэнэтэй байхын ач холбогдлыг таних, багийг зөв бүрдүүлэх, багийн хөгжлийн үе шатуудыг үр дүнтэй давах, олон янзын ааш араншинтай гишүүдийг удирдах, багийг өндөр гүйцэтгэлтэй ажиллуулах арга техникүүдээс суралцах болно. Багийн гишүүд өөр өөрийн гэсэн зан араншин, төлөвшилтэй  тэдгээрийг хэрхэн удирдаж, бүтээлч, эв нэгдэлтэй хамтран ажиллах аргачлалыг судална. 
18 2 Баг бүрэлдэх үйл явц ба түүнийг удирдах нь  2
19 3 Өөр өөр зан чанартай хүмүүстэй харилцах урлаг  2
20 4 Нас ба  багийн харилцаа 2
21 5 Хүйс ба багийн харилцаа 2
22 6 Дотоод зөрчлийг шийдвэрлэх  2
23 7 Багийн гишүүдийг идэвхжүүлэх нь  2
24 8 Түвэгтэй хүмүүстэй хамтран ажиллахнь  2
25 9 Багийн удирдагчийн манлайлал  2
26 10 Багийн соёлийг бий болгох нь  2
27 11 Багийн гишүүдийн үүрэг, түүнийг зөв хуваарлах нь  2
Цаг  22  
АЖИЛТНУУДЫГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕНЕЖМЕНТ 
28 1 Идэвхжүүлэлийн менежментийн мөн чанар, зүй тогтол  2 Удирдлагад ажиллаж байгаа ажилтнуудаа идэвхжүүлэх, гүйцэтгэлийн эргэх холбоог ашиглах, ажилтанд эерэгээр нөлөөлөх, ажилтнуудын харилцааг үр дүнтэй шийдвэрлэх аргачлалыг судална. 
29 2 Ажилтанг идэвхжүүлэх шалтгаан нь юу бэ? 2
30 3 Идэвхжүүлэлтийн хэлбэр, арга хэрэгсэл  2
31 4 Ажилтны бүтээмжийг бууруулдаг хүчин зүйлс 2
32 5 Ажилтны бүтээмжийг дээшлүүлдэг хүчин зүйлс  2
33 6 Ажилтанг магтах арга техник  2
34 7 Ажилтанг загнах арга техник  2
Цаг  14  
ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ-DECISION MAKING
35 1 Шийдвэр гаргалтын  мөн чанар  2 Маш олон байгууллага шийдвэр гаргах, шийдвэрээ биелүүлэхдээ алдаа гаргаж бүтэлгүйтдэг. Ихэнхдээ тэдний гаргасан шийдвэрийн процесс алдаатай байдаг учраас амжилтгүй болдог байна. энэ төрлийн алдааг гаргахгүй байх ур чадварт суралцах болно.
36 2 Шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин  2
37 3 Шийдвэр гаргах орчин нөхцөл, шийдвэр гаргалтын үе шат  2
38 4 Шийдвэр гаргалтын аргууд  2
39 5 Бүлгийн шийдвэр гаргалт 2
Цаг  10  
КУОЧИНГ МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХҮЙ 
40 1 Коучингийн үндсэн ойлголт, түүний ач холбогдол  2 Коучинг нь менежерийн зүгээс ажилтны ур чадварыг хөгжүүлэх, түүнтэй мэдлэг, туршлагаа хуваалцах, байгууллагын үнэт зүйлсийг ухуулан таниулах замаар, түүнийг байгууллагын зорилго зорилтыг биелүүлэх, илүү хүнд даалгавар гүйцэтгэхэд бэлдэх үйл ажиллагаа  бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх арга техникийг эзэмших болно.
41 2 Коучинг хийх бэлтгэл үе шат  2
42 3 Коучинг ба ажилтантай ярилцлага хийх арга техник 2
43 4 Идэвхтэй коучинг, түүний дараах хяналт  2
44 5 Сайн коуч болох нь 2
45 6 Дээд удирдлагын коучинг  2
Цаг  12  
БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ
46 1 Байгууллагын соёл түүний мөн чанар 2 Байгууллагын соёл гэдэг нь тухайн байгууллагын ажилчдын нийтлэг үнэт зүйлс болон туршлагын нэгдэл юм. Мөн хамт олныг нэгтэж нааж байгаа цавуутай зүйрлэж болох юм.
Байгууллагын соёл бол маш чухал зүйл юм. Учир нь байгууллагын соёл нь тухайн байгууллагын амжилттай байх бүтэлгүйтэх аль нь болохыг шийддэг. Өөрсдийн бизнесийн зорилготойгоо нийцсэн байгууллагын соёлтой компани өрсөлдөгч байгууллагаасаа 200% ялгарч чаддаг.  Та сургалтаас байгууллагын соёлын талаар судлах болно.
47 2 Байгууллагын соёлыг бий болгох үйл явц 2
48 3 Байгууллагын соёлыг тодорхойлох хүчин зүйлс 2
49 4 Байгууллагын соёл яагаад чухал гэж  2
50 5 Байгууллагын соёлын төвшин  2
51 6 Эерэг ба сөрөг соёл 2
52 7 Байгууллагын эерэг соёлын үр дүн, сөрөг соёлын нөлөөлөл  2
53 8 Үүсгэн байгууллагчын соёл 2
Цаг  16  
ШИЛДЭГ АЖИЛТНУУДЫГ ТОГТООН БАРИХУЙ  
54 1 Ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулах  ач холбогдол  2 Байгууллагын үнэт зүйл бол хүний нөөц байдаг тэр дундаа чадварлаг, ажилдаа мэргэшсэн ажилтан гэдэг бол маш үнэт капитал байдаг энэхүү хүн баялагийг удаан хугацаанд, үр бүтээлтэй хэрхэн ажиллуулах арга техникээс суралцах болно.
55 2 Шилдэг ажилтнуудыг хэрхэн таних бэ? 2
56 3 Хүмүүсийг тогтвортой ажиллуулах яагаад хэцүү байдаг бэ? 2
57 4 Ажилтан байгууллагад үлдэх шалтгаан  2
58 5 Ажилтан байгууллагыг орхих шалтгаан  2
59 6 Ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулахад анхаарх зүйлс 2
Цаг  12  
УДИРДЛАГА БА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ 
54 1 Хүний нөөцийн менежментийн чиг хандлага, хөгжлийн зүй тогтол 2 Байгууллагын үнэт зүйл бол хүний нөөц байдаг тэр дундаа чадварлаг, ажилдаа мэргэшсэн ажилтан гэдэг бол маш үнэт капитал байдаг энэхүү хүн баялагийг удаан хугацаанд, үр бүтээлтэй хэрхэн ажиллуулах арга техникээс суралцах болно.
55 2 Ажлын байрны тодорхойлолтод юуг оруулж өгөх ёстой бэ? 2
56 3 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба удирдлагын оролцоо  2
57 4 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалт хийхэд удирдах ажилтны анхаарх зүйлс 2
58 5 Хүний нөөцийн хөгжилд удирдах ажилтны оруулах хувь нэмэр  2
59 6 Хөдөлмөрийн харилцаанд удирдах ажилтны анхаарх зүйл 2
Цаг  12  
ТАЛЕНТ МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХҮЙ 
54 1 Талент менежментийн тухай ойлголт 3 Талент ажилтанг бий болгох түүнийг урвуулан авах, талент ажилтны сэтгэлзүйн ялгаатай байдлын талаар авч үзнэ
55 2 Талент ажилтанг таних, бий болгох  үйл явц  2
  3 Талент ажилтанг урвуулан авах нь  2
Цаг  7  
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙ 
54 1 Ёс зүйн тухай ойлголт  2 Удирдах ажилтны ёс зүйн тухай ойлголтын өгнө.
55 2 Удирдах ажилтны ёс зүй 2
Цаг  4  
Нийт цаг  141